Nowości

InsERT – wersja 42 !!!

21 października, 2022

InsERT – zakończenie sprzedaży mikroSUBIEKT

25 sierpnia, 2022

Bezpieczeństwo IT

6 lipca, 2022

InsERT – wersja 41 !!!

22 czerwca, 2022

InsERT – zostań PRO!

31 maja, 2022

Baselinker – Asystent pakowania – wprowadzenie

6 grudnia, 2021

IT – poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna ( e- mail lub e-mail ) - informacje wyświetlane a prawdziwe.

Poczta elektroniczna ( e- mail lub e-mail ) to sposób wymiany wiadomości („poczta”) pomiędzy osobami korzystającymi z urządzeń elektronicznych.

Poniżej wyjaśnię znaczenie poszczególnych pól z którymi spotykamy się przy użytkowaniu programów pocztowych.

Poczta elektroniczna ( e- mail lub e-mail ) to sposób wymiany wiadomości („poczta”) pomiędzy osobami korzystającymi z urządzeń elektronicznych.

Nagłówek wiadomości musi zawierać co najmniej następujące pola:

•            Od : (’from’, 'adres nadawcy’) adres e-mail i opcjonalnie imię i nazwisko autora(ów).

Dla wielu Użytkowników poczty elektronicznej pojęcie „adres nadawcy” ogranicza się do tego, co widoczne jest w polu „Od” (From) wyświetlanym przez program pocztowy. Warto więc wiedzieć, że informacja ta jest zupełnie swobodnie modyfikowalna przez autora listu, na równi z jego treścią. Nie podlega żadnej weryfikacji ani większym ograniczeniom.

•            Data : lokalny czas i data napisania wiadomości. Podobnie jak pole Od :, klient poczty e-mail wypełnia to automatycznie przed wysłaniem. Klient odbiorcy może wyświetlać czas w lokalnym dla niego formacie i strefie czasowej.

RFC 3864 opisuje procedury rejestracji pól nagłówka wiadomości w IANA ; zapewnia stałe i tymczasowe nazwy pól, w tym również pola zdefiniowane dla MIME, netnews i HTTP oraz odwoływanie się do odpowiednich dokumentów RFC. Typowe pola nagłówka wiadomości e-mail to:

•            Do : adresy e-mail i opcjonalnie nazwy adresatów wiadomości. Wskazuje adresatów głównych (dozwolonych jest wiele), w przypadku adresatów drugorzędnych zobacz DW: i UDW: poniżej.

•            Temat : krótkie podsumowanie tematu wiadomości. Niektóre skróty są powszechnie używane w temacie, w tym „RE:” i „FW:” .

•            DW : Kopia do ; Klient poczty e-mail oznacza wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej w różny sposób, w zależności od tego, czy znajdują się one na liście Do: czy DW:.

•            UDW : Ukryte do wiadomości ; adresy są zwykle podawane tylko podczas dostarczania SMTP i zwykle nie są wymienione w nagłówku wiadomości.

•            Content-Type : Informacje o sposobie wyświetlania wiadomości, zwykle typu MIME .

•            Pierwszeństwo wiadomości e-mail to tag w nagłówku wiadomości e-mail, który określa typ wiadomości e-mail. Wiele systemów filtrowania na serwerach i klientach pocztowych używa tagów pierwszeństwa do obsługi masowych wiadomości e-mail.

•            Message-ID : również automatycznie generowane pole, aby zapobiec wielokrotnym dostawom oraz w celach informacyjnych w odpowiedzi do: (patrz poniżej).

•            In-Reply-To : Identyfikator wiadomości, na którą jest odpowiedź. Służy do łączenia powiązanych wiadomości. To pole dotyczy tylko wiadomości zwrotnych.

•            Referencje : ID wiadomości, na którą jest odpowiedź, i ID wiadomości, na którą odpowiedzią była poprzednia odpowiedź, itd.

•            Odpowiedz do : Adres powinien być użyty do odpowiedzi na wiadomość.

•            Nadawca : Adres nadawcy działającego w imieniu autora wymieniony w polu Od: (sekretarz, kierownik listy itp.).

•            Zarchiwizowane w : bezpośredni link do zarchiwizowanej postaci pojedynczej wiadomości e-mail.

Oczywiście dla nas zwykłych użytkowników e-maila nie wszystkie te pojęcia są istotne jednak chciałem zaznaczyć, że w przypadku odbierania poczty pole OD: (from) jest bardzo istotne ponieważ informację w nim zawarte nie zawsze wskazują od kogo taki mail przyszedł. Tak samo jest w drugą stronę pola DW: przedstawiają nam do kogo wiadomość została przekierowana oraz UDW: tutaj też wiadomość może trafić do dodatkowych odbiorców jednak zostaną oni ukryci.

Czasem możecie spotkać się z sytuacją, w której w polu DO: widzicie adres (e-mail) osoby, która wysłała wiadomość robi się tak dlatego, żeby ukryć wszystkich adresatów wiadomości – w polu UDW: dodajemy grupę docelowych odbiorców jednak, żaden z nich nie widzi siebie nawzajem czyli zachowujemy anonimowość odbiorców.

Chciałem szczególnie zwrócić uwagę na pola, która są pogrubione ze szczególnym naciskiem na pole OD: ponieważ w tym polu można ustawić dowolny wpis, który może zawierać np.

  • Imię i nazwisko – członka waszej organizacji lub rodziny
  • Nazwę firmy lub domenę firmy w której pracujemy
  • Nazwę firmy oraz Imię i Nazwisko waszego kolegi z pracy (tak jakby mail pochodził od niego)
  • Nazwę banku lub innej instytucji np. ZUS, SKOK

Dodatkowo bardzo częstym 'narzędziem’ do próby udawania innej osoby lub członka firmy jest założenie podobnego adresu e-mail w którym wystąpi dodatkowy znak jak np: kropka – ’.’ , przecinek – ’,’ dodany w dowolnym miejscu jest on bardzo mało widoczny ponieważ jeżeli nadawca jest nam znany to nie zwrócimy uwagi na taki drobny „dodatek” do adresu e-mail nadawcy i odpowiemy.

Podsumowując – zwykła poczta „e-mail” jest bardzo potężnym narzędziem, która na co dzień służy nam do wymiany informacji, zdjęć, zamówień, faktur itp. jednak zawsze znajdą się osoby, które będą próbowały przejąć te informację i podszyć się pod kogoś innego oraz próbować nas oszukać co za tym idzie zachowajcie szczególną uwagę od kogo dostajemy wiadomości i czy na pewno odpowiadamy osobie, której chcieliśmy odpowiedzieć.

Kolejne wpisy

21 października, 2022

InsERT – wersja 42 !!!

Nowości i zmiany w wersjach programów InsERT
25 sierpnia, 2022

InsERT – zakończenie sprzedaży mikroSUBIEKT

Z dniem 30 września 2022 kończymy sprzedaż programu mikroSubiekt. Ewentualne aktualizacje będą ukazywać się jedynie do końca roku. Obecni użytkownicy systemu wciąż mogą bezpłatnie przejść na najnowszą wersję Subiekta 123.
16 lipca, 2022

Firma Connexo – została oficjalnie punktem serwisowym programów InsERT!

Zmiana statusu - punkt serwisowy insert oraz punkt sprzedaży insert !
6 lipca, 2022

Bezpieczeństwo IT

Cyberbezpieczeństwo – 5 wskazówek dla małych i średnich przedsiębiorstw
22 czerwca, 2022

InsERT – wersja 41 !!!

Nowości i zmiany w wersjach programów InsERT
31 maja, 2022

InsERT – zostań PRO!

Nowości i zmiany w wersjach programów InsERT
6 grudnia, 2021

Baselinker – Asystent pakowania – wprowadzenie

Asystent pakowania systemu BaseLinker to moduł wspierający proces zbierania i pakowania zamówień. Jego głównym celem jest pomoc przy kompletowaniu zamówień, zmniejszenie liczby pomyłek przy pakowaniu oraz przyspieszenie całego procesu poprzez zastosowanie akcji automatycznych.
27 listopada, 2021

Ransomware Recovery

NAKIVO Backup & Replication is a comprehensive data protection solution that makes recovery after a ransomware attack possible without data loss
24 listopada, 2021

Promocja Black Week: drugi produkt gratis

Promocja Black Week: drugi produkt gratis.
3 listopada, 2021

InsERT Nexo – instalacja na Windows serwer 2022 oraz SQL 2017

InsERT - instalacja na Windows serwer 2022 oraz SQL 2017