Backup danych
  jak zrobić go profesjonalnie ?

Systematyczny przyrost danych w przedsiębiorstwach oraz wzrost skomplikowania powiązań między nimi powodują konieczność podjęcia decyzji o efektywnym sposobie i częstotliwości backupu i archiwizacji danych, przy zapewnieniu ich sprawnego przetwarzania i udostępniania (systemy wysokiej dostępności). Backup i przywracanie danych to kluczowe procesy dla każdego przedsiębiorstwa, ponieważ pozwalają one zachować ciągłość biznesową i minimalizować koszty utraty danych oraz przestojów.

Backup w Connexo to:

Ogólne zasady projektowania systemu backupu i odtwarzania danych są od lat dobrze znane, ale nie zawsze przestrzegane. Dopasowujemy rozwiązania do indywidualnych wymagań firmy.

Rodzaje kopii

Przed wdrożeniem systemów backupu danych warto wiedzieć, jakie rodzaje kopii zapasowych można wykonywać. Wyróżnia się w zasadzie 3 typy, a więc kopię pełną, różnicową oraz przyrostową.

 • Kopia pełna

Jest to kopia plików w identycznej formie, jak na dysku z którego robi się kopie zapasowe. Jest to najwolniejsza metoda, gdyż za każdym razem program musi wykonać pełną kopię wszystkich plików objętych backupem, przez co procedura jest wolna i najwięcej zajmuje miejsca.

 • Kopia przyrostowa

Wykonuje backup nowych plików od czasu ostatniej kopii pełnej lub przyrostowej. Przed wykonaniem kopii przyrostowej powinno się najpierw wykonać pełną kopie plików, aby program miał kopię bazową, która jest niezbędna do ustalenia, które pliki są nowe. Dzięki niej znacznie skraca się czas tworzenia kopii plików.

 • Kopia różnicowa

Podobnie jak kopia przyrostowa tworzy kopie tylko nowych i zmodyfikowanych plików, od czasu wykonania pełnej kopii, dzięki czemu jest szybka w tworzeniu. Z drugiej strony przyśpiesza również czas odzyskiwania backupu. Jeśli chce się odzyskać z tej kopii należy skorzystać z ostatniej kopii pełnej i tylko ostatniej kopii pełnej.

Powody utraty danych​

Zwykła awaria nośnika pamięci to z pewnością najczęstsza przyczyna utraty danych, ale wcale nie jedyna. Do innych, bardzo typowych zagrożeń, zalicza się bowiem także:

 • usterka całego komputera lub serwera – wystarczy nawet spięcie na zasilaczu, które doprowadzi do spalenia wielu podzespołów sprzętu, w tym nośników pamięci;
 • utrata danych w wyniku działania wirusów lub złośliwego oprogramowania;
 • omyłkowe skasowanie plików z komputera;
 • nagła utrata zasilania lub nieprawidłowe wyłączenie komputera – siłowe, nagłe wyłączenie systemu komputerowego może doprowadzić do utraty części informacji, szczególnie plików ostatnio dodanych czy modyfikowanych;
 • pożary, zalania oraz powodzie;
 • działanie na szkodę firmy – niestety dochodzi do przypadków, w których to niezadowoleni pracownicy celowo kasują ważne informacje z dysków twardych;
 • kradzieże – utrata danych może być związana z kradzieżą sprzętu, na którym były one przechowywane.

Systemy Backup'u

 • Qnap backup
 • Veeam backup
 • Xopero
 • Nakivio