Wirtualizacja: odnoś sukcesy, gdziekolwiek jesteś

Wirtualizacja środowisk i zasobów oznacza, w największym uproszczeniu, przeniesienie procesów i działań firm z biura, jednego konkretnego pomieszczenia, do sieci — by można było je prowadzić wszędzie, gdzie tylko masz połączenie internetowe.

Czyli — jeśli masz internet, to masz firmę. Każdy pracownik może być gdzie indziej (również w home office), a Ty zawsze wiesz, co dzieje się przedsiębiorstwie, włącznie z księgowością i wszystkimi innymi zasobami. To oczywiście dużo więcej niż sama praca na odległość. Wirtualizacja dotyczy też samej organizacji

Można powiedzieć, że dzięki wirtualizacji firma robi się niezależna od przestrzeni.

Co to jest wirtualizacja?

Wirtualizacja polega na utworzeniu symulowanego (wirtualnego) środowiska komputerowego, które stanowi przeciwieństwo środowiska fizycznego. Wirtualizacja często obejmuje wygenerowane komputerowo wersje sprzętu, systemów operacyjnych, urządzeń magazynujących itp. Dzięki temu organizacje mogą podzielić na partycje jeden komputer fizyczny lub serwer, tworząc kilka maszyn wirtualnych. Maszyny wirtualne mogą niezależnie wchodzić w interakcje. Mogą mieć też zainstalowane różne systemy operacyjne i aplikacje, ale współużytkować zasoby jednego komputera-hosta.

Wirtualizacja umożliwia utworzenie wielu zasobów na bazie jednego komputera lub serwera. W ten sposób poprawia skalowalność i zapewnia obsługę większej liczby obciążeń, a jednocześnie zmniejsza liczbę wymaganych serwerów, ilość zużywanej energii, koszty infrastruktury i nakład prac konserwacyjnych. Istnieją cztery główne kategorie wirtualizacji. Pierwsza to wirtualizacja pulpitu. Umożliwia ona zapewnienie i obsługę indywidualnych pulpitów przez jeden centralny serwer. Druga to wirtualizacja sieci. Polega ona na podzieleniu przepustowości sieci na niezależne kanały, które można przypisać do określonych serwerów lub urządzeń. Trzecia kategoria to wirtualizacja oprogramowania. Oddziela ona aplikacje od sprzętu i systemu operacyjnego. Czwarta to wirtualizacja magazynu. Łączy ona wiele zasobów magazynu sieciowego w jedno urządzenie magazynujące dostępne dla wielu użytkowników.

Hyper-V

Hyper-V Server może działać w grupie roboczej jak i domenie Active Directory. W przypadku konfiguracji w grupie roboczej tracimy funkcjonalności klastrów oraz shared nothing live migration.

Opisany przez mnie tutaj sposób dotyczy konfiguracji w grupie roboczej, ale może być stosowany również w przypadku korzystania z domeny.

Kolejność instalacji i konfiguracji pojedynczego serwera wynikająca z mojego doświadczenia z Hyper-V oraz dobrych praktyk to:

  • Instalacja
  • Zmiana nazwy serwera (sconfig lub Corefig)
  • Instalacja sterowników (Corefig lub instalator producenta)
  • Dodanie do domeny(opcjonalnie) (sconfig lub Corefig)
  • Instalacja poprawek (sconfig lub Corefig)
  • Konfiguracja zdalnego zarządzania (cmd)
  • Konfiguracja sieci wirtualnych (menadżer Hyper-V lub PowerShell)

Vmware

VMware jest firmą pochodzącą z Kalifornii.

Zajmuje się dostarczaniem oprogramowania służącego do wirtualizacji. Przedsiębiorstwo to jest globalnym liderem wśród producentów infrastruktury chmurowej oraz zapewniającej mobilność w biznesie. Rozwiązania, które proponuje VMware idealnie sprawdzą się w nowoczesnych centrach przetwarzania danych i zagwarantują firmie wysoki poziom bezpieczeństwa, niezawodność, wydajność oraz funkcjonalność.

Produkty VMware są w stanie zagwarantować użytkownikom stabilne i bezawaryjne środowisko pracy, a także znacznie zredukować koszty utrzymania oraz serwisowania sprzętu. Możliwe jest również przenoszenie wirtualnych maszyn pomiędzy hostami (na przykład w przypadku wystąpienia usterki).

Ogromnym ułatwieniem jest także intuicyjna obsługa jednocześnie wielu różnych środowisk. Zarządzanie danymi oprogramowania zapewniane przez rozwiązania VMware ułatwianie wyciąganie wniosków, analizowanie danych dotyczących eksploatacji oraz w efekcie większa kontrola nad działaniem firmy i bardziej efektywne zarządzanie nią.

Jaki rodzaj wirtualizacji wybrać?

W ofercie rozwiązań VMware znaleźć możemy różne opcje, zależnie od potrzeb konkretnej firmy, która decyduje się na wprowadzenie wirtualizacji do swojego centrum danych. Być może wahają się Państwo pomiędzy wirtualizacją pełną a para-wirtualizacją.

W tej części artykułu postaramy się opisać oba te rozwiązania i wskazać najistotniejsze różnice pomiędzy nimi.

Wirtualizacja pełna jest rozwiązaniem które może zostać zastosowane na dowolnym systemie operacyjnym x86. Każda powstająca maszyna wirtualna posiada wszystkie funkcjonalności klasycznego systemu operacyjnego pracującego na urządzeniu fizycznym.

Jest to między innymi wirtualny BIOS czy możliwość wirtualnego zarządzania pamięcią. Rozwiązania oferowane przez VMware umożliwiają wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów aby zmaksymalizować wydajność i uzyskać jak najlepsze wyniki.

Proxmox

Proxmox Server Solutions GmbH, wydał nową wersję hiperkonwergentnej, otwartoźródłowej platformy wirtualizacji – Proxmox Virtual Environment (VE) – do zarządzania kontenerami LXC i maszynami wirtualnymi KVM na tym samym hoście, pozwalającej na tworzenie wysoce wydajnych klastrów z poziomu webowego interfejsu administracyjnego. Nowa wersja oznaczona numerem 5.4 wprowadza usprawnienia podnoszące poziom użyteczności, uproszcza poziom zarządzania infrastrukturą zdefiniowaną programowo, a także podnosi bezpieczeństwo środowiska.

 

 

Proxmox VE jest specjalistyczną dystrybucją linuksa rozwijaną od 2007 roku na zasadach open source, usprawniająca zarządzanie serwerami VPS. System zbudowany w oparciu o Debian Linux, wykorzystuje najnowsze technologie wirtualizacji oraz konteneryzacji i jest wysoce skalowalnym rozwiązaniem, oferującym wsparcie dla HA (High Availability). Proxmox VE 5.4 zbudowano w oparciu o Debian Stretch 9.8 w połączeniu ze specjalnie zmodyfikowanym jądrem Linux Kernel 4.15.

Wraz z wersją Proxmox VE 5.4 technologia Ceph zintegrowana ze stosem oprogramowania Proxmox VE od 2014 roku, zyskała możliwość instalacji z poziomu interfejsu użytkownika, dzięki czemu konfiguracja hiperkonwergentnego interfejsu jest niezwykle szybka i łatwa.

Wprowadzono nowe opcje definiowania polityk HA (Freeze, Fail-over oraz Default) w obrębie całego centrum danych, zmieniając sposób traktowania gości podczas zamykania lub ponownego uruchamiania węzła. Zapewnia to większą elastyczność i możliwości wyboru dla użytkownika.