Portal Biura

Przesyłanie do biura zdjęć i skanów Dokumentów
Raporty udostępniane przez biuro rachunkowe

Portal Biura

Portal Biura to wygodna aplikacja webowa, będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. Jest w pełni zintegrowana z programami księgowymi, wykorzystywanymi w biurach rachunkowych – Rewizorem i Rachmistrzem GT oraz nexo.

Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty oraz Raporty. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Zobacz, co zyskasz jako klient

Portal Biura pozwala błyskawicznie wysyłać dokumenty do biura rachunkowego, także w formie pliku PDF lub zdjęcia zrobionego za pomocą smartfona, a następnie na bieżąco analizować postęp prac nad nimi. W razie błędu na dokumencie otrzymasz jego zwrot z odpowiednią adnotacją, dzięki czemu będziesz mógł szybko nanieść niezbędne poprawki. Przygotowane przez biuro dane raportowe są do Twojej dyspozycji o każdej porze, a o nadchodzących terminach i czynnościach podatkowo-składkowych przypomni Ci automatyczne powiadomienie, wysyłane mailem lub SMS-em.

Dokumenty

Dzięki usłudze możesz:

 1. Poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF.
 2. Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
 3. Śledzić postęp pracy nad dokumentami.

Raporty

Dzięki usłudze możesz:

 1. Wygodnie przeglądać dane raportowe, udostępniane przez biuro rachunkowe:
  •  podsumowanie Twojej ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu,
  •  podsumowanie Twoich ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszczonych),
  •  podsumowanie Twoich rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
  •  wynagrodzenia Twoich pracowników,
  •  podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz Twoich pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów.
 2. Sprawnie operować na udostępnionych przez biuro raportach — filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla wnikliwszej analizy — eksportować dane (do formatu csv) lub wydrukować je.
 3. Monitorować nadchodzące terminy ustawowe oraz te wynikające z umowy z biurem (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem).
 4. Otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub pocztę e-mail.

Zobacz, co zyskasz jako biuro rachunkowe

Korzystając z Portalu Biura szybko wyślesz klientom raporty finansowo-księgowe oraz błyskawicznie wczytasz odebrane dokumenty do swojego programu księgowego. Ponadto poinformujesz ich o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia istotnych dokumentów, rozliczeniach czy wysyłce raportów. Sam decydujesz o formie powiadomienia, które otrzymuje klient – mogą to być maile lub SMS-y. Dodatkowo zyskujesz stały wgląd w wysłane danemu klientowi raporty, zebrane w jednym miejscu, dzięki czemu możecie je wspólnie analizować w dowolnej chwili. To znacząca oszczędność czasu, zarówno dla samego biura, jak i dla jego klientów.

Dokumenty

Dzięki usłudze możesz:

 1. Automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta do programów księgowych.
 2. Wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
 3. Łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu.
 4. Automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) — aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania.
 5. Automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.

Raporty

Dzięki usłudze możesz:

 1. Publikować raporty finansowo-księgowe.
 2. Wygodnie przeglądać wysłane klientowi raporty.
 3. Ustawiać automatyczne powiadomienia (mail lub SMS, wybór należy do Ciebie) dla klientów o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów (i konieczności ich poprawy).

Ile to kosztuje

Biura rachunkowe mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie funkcjonalności Portalu Biura (Raporty i Dokumenty) – na 1, 3 lub 12 miesięcy. Portal Biura objęty jest dodatkowym abonamentem – odrębnym od abonamentu do użytkowanego programu.

Dokumenty InsERT nexo/InsERT GT – Cennik

Wielkość pakietu (liczba stron)1 miesiąc3 miesiące12 miesięcy
50099
1000189249299
2000299349499
5000499599699
100009991199

Raporty InsERT nexo/InsERT GT – Cennik

Wielkość pakietu (liczba podmiotów)1 miesiąc3 miesiące12 miesięcy
5049129399
Paczka dodatkowa 503078238

Ceny netto

Zasady licencjonowania

Usługi Dokumenty

 • Usługa licencjonowana jest na liczbę stron do przesłania.
 • Klient może wypróbować usługę i aktywować ją na 1 miesiąc bezpłatnie – w pakiecie dostaje darmową paczkę 50 stron.
 • Usługa sprzedawana jest w pakietach stron z określonym okresem ważności (1, 3 lub 12 miesięcy).
 • Jeżeli w trakcie trwania usługi zostanie wykorzystany cały pakiet stron, to klienci biura rachunkowego będą mogli logować się do udostępnionej usługi i przekazywać dokumenty (które biuro odbierze po opłaceniu usługi) tylko do terminu, który wystąpi wcześniej: data wykorzystania limitu + 1 miesiąc lub data wygaśnięcia usługi.
 • Po wykorzystaniu pakietu biuro rachunkowe otrzyma listę wszystkich dokumentów, które zostały wysłane przez klienta biura, natomiast będzie miało podgląd i będzie mogło pracować tylko na dokumentach, dla których starczyło kredytów z pakietu.
 • Usługa może być rozszerzana o pakiety stron, np. 500/1000/2000/5000/10000.
 • Pakiety stron zostaną przyporządkowane do okresów – 13 lub 12 miesięcy.
 • Wybrany okres (1, 3 lub 12 miesięcy) określa ważność usługi od momentu zakupu wybranego pakietu stron. Jeżeli więc w trakcie trwania 12-miesięcznego pakietu dokupiony zostanie np. pakiet 1-miesięczny, którego data wygaśnięcia jest krótsza niż data większego, wcześniej kupionego pakietu, to nie wydłuża on ważności całej usługi.
 • Jeśli wykupienie kolejnego abonamentu następuje po wygaśnięciu poprzedniego, niewykorzystane strony przepadają.

Usługi Raporty

 • Usługa licencjonowana jest na liczbę podmiotów.
 • Klient może wypróbować usługę i aktywować ją na 1 miesiąc bezpłatnie.
 • Po bezpłatnym okresie usługa będzie przedłużana na 13 lub 12 miesięcy.
 • W momencie przedłużania klient wybiera jeden z dostępnych pakietów podmiotów, np. 50/100/150/200/250/300/350/400/450/500.
 • Jeżeli usługa ma być wykupiona dla większej liczby podmiotów, niż określona w najniższym pakiecie (50 podmiotów), to cena pakietu liczona jest jako suma ceny pakietu podstawowego oraz suma cen odpowiedniej liczby wymaganych rozszerzeń, np. dla pakietu 100 = cena za 50 podmiotów (podstawa) + cena rozszerzenia 1 (25 podmiotów) + cena rozszerzenia 2 (25 podmiotów).
 • W trakcie trwania usługi klient ma możliwość przejścia na wyższy pakiet podmiotów, a cena liczona jest jako iloczyn miesięcy do wygaśnięcia usługi, liczby rozszerzeń (o 25 podmiotów) oraz ceny rozszerzenia za okres 1 miesiąca.
 • Jeżeli w trakcie trwania usługi następuje przedłużenie z określeniem wyższego pakietu, to obowiązująca usługa również zostaje zwiększona do tego samego zakresu, za co klient płaci jak przy rozszerzeniu.