Bezpieczeństwo: tylko bezpieczna firma może się rozwijać

Jeśli w codziennej działalności coś zagraża firmie, jak masz ją rozwijać? Zużywasz czas na ochronę biznesu, zamiast iść cały czas do przodu. Bezpieczeństwo poza internetem to rzecz oczywista: zamykasz biuro na klucz, ubezpieczasz samochody i sprzęt, może wynajmujesz firmę ochroniarską. W internecie powinnieneś być chroniony tak samo, jak poza nim. Phishing (wyłudzanie płatności), kradzież tożsamości, kart kredytowych i dziesiątki innych zagrożeń nie powinny nawet o włos zmieniać Twoich celów i strategii. Potrzebujesz realnego bezpieczeństwa w wirtualnym świecie.

Cyberbezpieczeństwo w Connexo to:

Tylko firmy IT nie potrzebują outsourcingu IT. Wszystkie inne mogą tylko na tym skorzystać.

Cyberbezpieczeństwo oznacza sposoby zmniejszenia przez organizację ryzyka cyberataków, ich potencjalnego wpływu na działalność oraz ochronę używanych urządzeń i usług.

Cyberbezpieczeństwo to po prostu strategie stosowane przez firmę mające ochronić zasoby cyfrowe przed zhakowaniem. Strategie mogą obejmować technologię, procedury i inne środki zabezpieczające systemy, urządzenia i dane. Mają one na celu zapobieganie niepowołanemu dostępowi do danych przechowywanych na nośnikach fizycznych lub online. 

Cyberbezpieczeństwo to nie to samo co bezpieczeństwo informacji, które obejmuje szerszy zakres dziedzin, w tym wszelkie zasoby danych takie jak papierowe kopie dokumentów. 

Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest ważne?

Cyberbezpieczeństwo staje się coraz ważniejsze, ponieważ smartfony, komputery i tablety są nieodłącznym elementem naszej codziennej pracy i życia osobistego. Taki stopień polegania na narzędziach online w różnych aspektach prowadzenia biznesu – od mediów społecznościowych i marketingu e-mailowego po przechowywanie danych o pracownikach i klientach w chmurze – nakłada na nas dodatkowy obowiązek ochrony tych informacji.

Zależność od cyfrowych narzędzi stawia wiele firm przed zagrożeniem ze strony cyberataków. Solidna wiedza o cyberbezpieczeństwie jest tu kluczowa, ponieważ takie ataki stale się rozwijają i stają się coraz bardziej zaawansowane. Ofiary cyberataków mogą być narażone na:

 • Utratę wrażliwych danych
 • Straty finansowe w wyniku kradzieży
 • Duże koszty odzyskania skradzionych danych
 • Utratę dobrej reputacji 
 • Zamknięcie działalności (w poważnych przypadkach)

Wiedza o tym, jak zminimalizować ryzyko cyberataków jest niezbędne w każdej firmie, aby móc zapewnić: 

 • Bezpieczeństwo zakupów online. Szczególnie ważne jest, aby platformy e-commerce posiadały dobre systemy zabezpieczające dane finansowe klientów. 
 • Poczucie bezpieczeństwa klientów. Wiedza o cyberbezpieczeństwie jest ważna nie tylko dla firm. Większość klientów zdaje sobie sprawę z tego, jak ich dane są wykorzystywanie przez organizacje. Świadomość, że Twoja firma ma silny system cyfrowego bezpieczeństwa wzbudzi zaufanie i sprawi, że będą częściej do Ciebie wracać.
 • Zgodność z przepisami. Firmy działające w Unii Europejskiej muszą stosować się do wytycznych RODO i zabezpieczać dane osobowe. 

Statystyki dot. cyberbezpieczeństwa

Oto garść statystyk dotyczących cyberbezpieczeństwa ilustrujących znaczenie posiadania silnej linii obrony:

  • Ataki phishingowe (to często e-maile mające na celu kradzież danych osobowych) stanowią ponad 80% ataków cybernetycznych3
  • Firmy tracą ok. 8500 dolarów na godzinę z powodu przestojów w pracy spowodowanych oprogramowaniem ransomware
  • Przypadki ataków na urządzenia mobilne za pomocą złośliwego oprogramowania4 wzrosły o 54% w 2018 roku
  • 43% małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych nie ma żadnego systemu cyfrowej ochrony.
  • Jednak w 2019 roku aż 63% MŚP w Wielkiej Brytanii i Stanach zgłaszało naruszenie bezpieczeństwa danych w poprzednich 12 miesiącach5.

Rodzaje cyberbezpieczeństwa

Wraz z rozwojem naszego sposobu korzystania z internetu, narzędzi online i powiązanych urządzeń w biznesie rozpowszechniła się cyberprzestępczość. Ponieważ w cyberbezpieczeństwie nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, należy przyjrzeć się różnym obszarom istotnym dla Twojej działalności, Twoich danych i miejsca ich przechowywania w sieci. 

Najważniejsze rodzaje cyberbezpieczeństwa, na których powinny skupić się firmy budujące silną linię obrony to:

 • Bezpieczeństwo sieci – chroni przed nieautoryzowanym dostępem do wewnętrznej infrastruktury, często zapewniane przez administratorów sieci, którzy wprowadzają zasady dotyczące mocnych haseł i loginów, zapory sieciowe, szyfrowanie i oprogramowanie antywirusowe. 
 • Bezpieczeństwo aplikacji – regularne aktualizacje i testowanie mogą zabezpieczyć aplikacje przed zagrożeniami. 
 • Bezpieczeństwo informacji i danych – sieci i aplikacje przechowują dane, które wymagają dodatkowej ochrony. 
 • Ochrona punktów końcowych – zmniejsza ryzyko związane ze zdalnym dostępem. 
 • Bezpieczeństwo chmury – oprogramowanie monitorujące i chroniące dane przechowywane w chmurze. 
 • Bezpieczeństwo mobilne i IoT – smartfony, tablety i inne urządzenia połączone z internetem rzeczy (Internet of Things; IoT) mają specyficzne potrzeby dotyczące bezpieczeństwa.
 • Planowanie ciągłości działania i odtwarzania awaryjnego – każda firma potrzebuje planu awaryjnego w razie ataku hakerskiego, klęski żywiołowej lub innego wydarzenia zagrażającemu jej cyberbezpieczeństwu. 

Rodzaje ataków hakerskich

Istnieją jawne i ukryte rodzaje ataków cybernetycznych – oba mają na celu zakłócenie działalności firmy w inny sposób. W miarę jak coraz więcej firm zdaje sobie sprawę ze znaczenia ochrony swoich zasobów i wdrażania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego, hakerzy i cyberprzestępcy opracowują coraz bardziej wyrafinowane formy ataków. 

Aktualizując swoją wiedzę, możesz lepiej chronić przed nimi swoją firmę. Istnieje pięć najczęściej spotykanych rodzajów cyberataków:

 • Złośliwe oprogramowanie (malware) –  to programy przedostające się przez lukę w obronie Twojej sieci, np. oprogramowanie szpiegujące, ransomware i wirusy. 
 • Phishing – to złośliwe wiadomości (zwykle maile) zawierające szkodliwe linki, które po kliknięciu przesyłają dostęp do wrażliwych informacji. 
 • Blokada usług (Denial of Service, DoS) –  hakerzy zalewają sieć lub system nadmiarem informacji, aby je przeciążyć i wymusić zatrzymanie. 
 • Man in the middle (MitM)  – cyberprzestępcy przerywają połączenie, często przez niezabezpieczoną publiczną sieć wi-fi i wykradają wrażliwe dane. 
 • Atak zero-day – mniej powszechny, ale coraz częściej spotykany atak występujący pomiędzy ogłoszeniem aktualizacji bezpieczeństwa lub poprawki a jej instalacją. 

Te rodzaje cyberataków mogą dotknąć wiele firm, na przykład kawiarnię z niezabezpieczoną siecią wi-fi lub sklep online zagrożony atakiem zero-day. 

Porady dot. cyberbezpieczeństwa

Przygotuj firmę na stawienie czoła atakom z tymi wskazówkami na temat cyberbezpieczeństwa:

 • Określ skalę cyberbezpieczeństwa – określ obszary podatne na zagrożenia w swojej działalności i zaplanuj reakcję na próbę ataku. 
 • Przeprowadź szkolenie z cyberbezpieczeństwa – przekaż pracownikom najlepsze praktyki przetwarzania danych klientów, korzystania z internetu, sieci i aplikacji. 
 • Twórz kopie zapasowe w chmurze – zabezpieczanie kopii zapasowych plików w chmurze w ramach planowania ciągłości działania chroni Cię na wypadek kradzieży informacji. 
 • Zadbaj o ochronę wszystkich haseł – upewnij się, że wszyscy pracownicy mają silne, unikatowe hasła na różnych kontach. Powinny one być zmieniane co najmniej raz na trzy miesiące. 
 • Uważaj na urządzenia – zainstaluj programy monitorujące i aplikacje zabezpieczające z automatycznymi aktualizacjami. Załóż wirtualną sieć prywatną (VPN) dla pracowników pracujących zdalnie.

Wdrożenie skutecznej polityki bezpieczeństwa cybernetycznego pomoże chronić zasoby, finanse i reputację Twojej firmy.