Zarządzaj finansami za pomocą modułu Kasa/Bank.

Bądź na bieżąco ze stanem finansów w swojej firmie poprzez kontrolę przepływu środków pieniężnych. System Comarch ERP Optima został wyposażony w narzędzie, niezwykle pomocne w monitorowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zapewnij sobie dostęp do aktualnych informacji – raportów finansowych z dokonanych już płatności, jak i analiz planowanych wpływów i wydatków.

Zarządzaj finansami - Kasa/Bank.

Przepływy pieniężne firmy zintegrowane z kontami bankowymi

Najważniejsze funkcje modułu Kasa/Bank

 
 • Prowadź rachunki bankowe w dowolnej liczbie, monitoruj i rozliczaj dokumenty z preliminarza płatności i wiele innych – dowiedz się, co naprawdę przynosi Twojej firmie zysk.

  Każdy zapis kasowy/bankowy niesie informację jakie rodzaju kosztu dotyczy. Dzięki modułowi Kasa/Bank możesz monitorować na bieżąco, jaki typ przychodu faktycznie zwiększa zyski przedsiębiorstwa.

 • Moduł Kasa/Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków:

  • Alior Bank
  • BNP Paribas
  • BankMillennium
  • Citibank
  • ING Bank Śląski
  • mBank
  • Pekao

Moduł Kasa/Bank to więcej niż prosta ewidencja wydatków i wpływów

Pozwala na:

 • bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
 • gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach
 • prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach – zobacz film
 • automatyczne pobieranie kursów NBP
 • rozliczanie dokumentów w różnych walutach – zobacz film
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie
 • definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego
 • częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań
 • generowanie dokumentów kompensat – zobacz film
 • monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych
 • seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności
 • kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń)
 • używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP – zobacz film
 • rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami
 • korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT – zobacz film

Rozliczanie delegacji i magazyn walut

 • magazyn walut – jego prowadzenie zapewnia bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych i kasach walutowych – zobacz film
 • rozliczanie delegacji krajowych – zobacz film
 • rozliczanie delegacji zagranicznych – zobacz film
 • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla użytkowników programu.

Moduł Kasa/Bank Plus jest wyposażony we wszystkie funkcjonalności modułu Kasa/Bank.

Bankowość elektroniczna

Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

 • komunikację z systemami typu Home-Banking
 • eksport przelewów do pliku
 • import przelewów z pliku dostarczonego przez bank
 • możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową.

Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat  rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i  inne).

Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.