Gestor Nexo PRO

Gestor nexo PRO to elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.
Opis  Szczegółowy Opis  Ekrany  Rozszerzenia  Wymagania Systemowe

Ekrany

01_strona_startowa
02_modul_dzialan
03_dzialania_widget_przypomnienia
04_dzialania_rejestracja_czasu_pracy
05_formularz_klienta_sekcja_crm
06_formularz_zadania_z_zaplanowana_akcja_automatyczna
07_definiowanie_cyklicznego_spotkania_firmowego
08_zestawy_klientow
09_zasoby
10_terminarz_rezerwacji_zasobow
11_formularz_rezerwacji_zasobu
12_kalendarz
13_modul_ofert
14_oferta
15_oferta_wielowariantowa
16_procesy_ofertowe
17_procesy_ofertowe_widoki_w_module
18_formularz_procesu_ofertowego
19_klient_poczty_elektronicznej
20_raporty_wlasne
21_wlasne_wzorce_wydrukow