Systemy przeciwpożarowe


W celu zabezpieczenia budynku przed pożarem stosowane są różne zabezpieczenia – od zabezpieczeń polegających na odpowiedniej organizacji pracy ludzi, po systemy pozwalające na automatyczną detekcje pożaru, ograniczanie jego niekorzystnych skutków czy gaszenie.

Działalność naszej firmy skupia się na systemach przeciwpożarowych takich jak:

  • Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
  • Systemy oddymiania (ODD)
  • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO)
  • Systemy gaszenia (SUG)
  • Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne (AOW)

 

Ze względu na rodzaj zagrożenia mogącego wystąpić w obiekcie przepisy prawa nakładają na inwestorów obowiązek wyposażania budynków w szereg zabezpieczeń i tak standardowym wyposażeniem budynku ZLII (budynek przeznaczony dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się ) jest system oddymiania pionowych dróg ewakuacyjnych. Systemy oddymiania maja na celu umożliwienie ewakuacji pionową droga ewakuacyjną użytkowników obiektu, system taki wyposażony jest w czujki automatyczne pozwalające na wykrycie dymu na klatce schodowej, ręczne przyciski oddymiana podwajające na ręczne wysterowanie instalacji oraz w zależności od konkretnego rozwiązania klapę, okno oddymiające lub wentylator oddymiający. Systemy oddymiania grawitacyjnego umożliwiają grawitacyjne usunięcie dymu z klatki schodowej. W budynkach wysokich lub o szczególnym znaczeniu przepisy prawa nakładają obowiązek instalowania urządzeń zabezpieczających klatki schodowe przed zadymieniem. Różnica w działaniu polega na tym że systemy oddymiania grawitacyjnego służą do usuwania dymu który dostanie sie na klatkę natomiast systemy zabezpieczenia przez zadymieniem uniemożliwiają przez wytworzenie nadciśnienia przeniknięcie toksycznych produktów spalania do chronionej przestrzeni.