Wirtualizacja środowisk


Wirtualizacja zasobów

Wirtualizacja pomaga usprawnić niemal każdy aspekt IT. Umożliwia, między innymi:

  • lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i łatwiejsze nimi zarządzanie,
  • zwiększenie bezpieczeństwa,
  • zmniejszenie lub zupełne wyeliminowanie przestojów związanych z awariami.
  • Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają wirtualizację stacji roboczych, serwerów i zasobów dyskowych.

Wirtualizacja stacji roboczych

Znacząco obniża koszty administracji dzięki zwirtualizowaniu systemów klienckich. Umożliwia uruchomienie nowego stanowiska pracy w zaledwie kilka minut, eliminując do minimum przypadki awarii urządzeń po stronie klienta.

Wirtualizacja serwerów

Wysoko rozwinięta dziedzina pozwala na uruchomienie wielu systemów serwerowych na jednej platformie sprzętowej. Wprowadza bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, wysoką dostępność usług oraz znacznie upraszcza zarządzanie środowiskiem.

Wirtualizacja zasobów dyskowych

Rozwiązania te idealnie sprawdzają się w środowiskach z mnogimi instalacjami systemów pamięci masowych. Wirtualizator potrafi „przykryć” warstwę zarządzającą dla urządzeń różnych producentów wprowadzając zdecydowaną poprawę wydajności i bezpieczeństwa przechowywanych danych.