Bazy danych


 

Praktycznie każda aplikacja, używana w firmie wykorzystuje bazy danych. Zapewnienie, więc, wysokiej wydajności w dostępie do danych i zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania firmy.

Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym możemy:

  • zapewnić optymalne działanie systemów bazodanowych,
  • opracować politykę bezpieczeństwa i pomóc w jej wdrożeniu,
  • stworzyć i przetestować automatyczny backup,
  • na bieżąco administrować i doradzać w zakresie rozbudowy i instalacji nowych rozwiązań.