Rachmistrz GT

Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Opis  Szczegółowy Opis  Ekrany  Rozszerzenia  Porównanie wersji

Ekrany

01_strona_glowna
02_drzewo_modulow
03_mikrogratyfikant_gt
04_import_danych
05_definiowanie_okresu_obrachunkowego
06_wprowadzanie_zakupu_vat
07_parametry
08_schemat_importu
09_parametry_ubezpieczen_i_funduszy_zus
10_blokada_okresu
11_kartoteka_kontrahenta
12_dane_podmiotu
13_dodaj_na_podstawie
14_instynkt
15_wybor_kolumn_wyswietalnych_w_gridzie
16_konfiguracja_parametrow_listy
17_podawanie_kodu_licencji
18_przyklad_dymka_sygnalizujacego_blad
19_przyklad_dymka_ostrzegajacego
20_wzorce_wydruku
21_zestawienia