Rewizor Nexo

Rewizor nexo to nowoczesny system wspomagający prowadzenie pełnej księgowości. Zastosowane technologie i rozwiązania interfejsowe sprawiają, że obsługa księgowa firmy staje się wygodniejsza i szybsza.

Opis  Szczegółowy Opis  Ekrany  Rozszerzenia  Porównanie wersji

Porównanie programów z linii Rewizor

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Rewizor – Rewizor GTRewizor nexo oraz Rewizor nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

  • „-” – funkcja nie jest realizowana przez program;
  • „+” – funkcja jest realizowana przez program;
  • „+/-” – funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • „*” – funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Rewizora GT).
Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Sfera dla Rewizora

*

+

Zaawansowane pola własne

*

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

+

Biblioteka dokumentów

*

+/-

+

Flagi własne

*

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

+

+

Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

+

+

Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

+

+
Płynna zmiana form księgowości (np. z KPiR w Rachmistrzu na pełną księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich danych historycznych

+

+

Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym – otwarcie i zamknięcie ksiąg

+/-

+

+

Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13. miesiąca”

+

+

Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, wykorzystanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych

+

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)

+/-

+

+
Definiowalne transakcje VAT

+
Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/-

+

+
Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np. rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą) +/-

+/-

+
Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej) +/-

+
Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów) +/-

+

+

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/-

+

+

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji

+

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów

+

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych

+

+

Wiele typów amortyzacji (w Rewizorze GT oraz w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w Rewizorze nexo PRO własne typy amortyzacji) +/-

+/-

+

Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)

+

+

Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej

+

+
Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M +

+

Ewidencja remanentów

+

+

Ewidencja wyposażenia

+

+

Obsługa dowodów wewnętrznych

+

+

Kompensaty wielowalutowe

+
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów

+

+
Sprawozdania finansowe

+

+/-

+/-

Pieczęcie księgowe i automatyczne przeksięgowania

+/-

+

+
Noty korygujące

+

Pobieranie danych kontrahentów z zewnętrznych baz danych (GUS, VIES, CEIDG)

+/-

+

+

Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS

+

+ +
Naklejki

+