Rachmistrz Nexo

Rachmistrz nexo to system obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bogata funkcjonalność i prosta, intuicyjna obsługa to atuty, które sprawiają, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega szybko i sprawnie.

Opis  Szczegółowy Opis  Ekrany  Rozszerzenia  Porównanie wersji

Porównanie programów z linii Rachmistrz

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Rachmistrz – Rachmistrz GTRachmistrz nexo oraz Rachmistrz nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

  • „-” – funkcja nie jest realizowana przez program;
  • „+” – funkcja jest realizowana przez program;
  • „+/-” – funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • „*” – funkcja jest realizowana w dodatkach z serii PLUS dla InsERT GT).
Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Dostosowanie profilu Rachmistrza do indywidualnych potrzeb firmy

+

+

Sfera dla Rachmistrza

+

Zaawansowane pola własne *

+

Raporty własne i wydruki własne

+/-

+

Biblioteka dokumentów

*

+/-

+

Flagi własne

*

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

+

+

Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

+

+

Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

+

+
Płynna zmiana form księgowości (np. z pełnej księgowości na uproszczoną)

+

+

Obsługa finansów (m.in. prowadzenie kasy, obsługa rachunku bankowego, bankowość online)

+

+

Obsługa rozrachunków (m.in. rozliczenia wielowalutowe)

+

+

Ewidencjonowanie zapisów w KPiR i VAT w dowolnej walucie

+

+

Ewidencjonowanie w KPiR i EP odliczeń/doliczeń w całości przypadających na wspólnika

+

Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)

+/-

+

+
Definiowalne transakcje VAT

+

Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dodatkowe odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/-

+

+
Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów wykorzystywanych do działalności wraz z deklaracją VAT-26 (wyłącznie nexo) +/-

+

+

Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M

+

+

Dokument miesięcznego rozliczenia eksploatacji pojazdów

+

+

Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów z możliwością wyłączenia wybranych typów dokumentów)

+

+

Wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/-

+

+

Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji

+

Wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów

+

Wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych

+

+

Wiele typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji)

+/-

+
Podział amortyzacji na KUP i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)

+

+
Historiowanie miejsca użytkowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej

+

+
Kompensaty

+

+
Kompensaty wielowalutowe

+
Wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów

+

+
Noty korygujące

+

Pobieranie danych kontrahentów z zewnętrznych baz danych (GUS, VIES, CEIDG)

+/-

+ +

Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS

+

+ +
Naklejki

+