Gestor Nexo

Gestor nexo to program wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami oraz zarządzanie pracą w firmie. Dzięki automatyzacji różnych czynności pozwala zaoszczędzić czas, zapewniając większą wydajność i efektywność.

Opis  Szczegółowy Opis  Ekrany  Rozszerzenia  Porównanie wersji

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gestor – Gestor GTGestor nexo oraz Gestor nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

  • „-” – funkcja nie jest realizowana przez program;
  • „+” – funkcja jest realizowana przez program;
  • „+/-” – funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
  • „*” – funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT,  Sfera dla Gestora GT).

 

Funkcja

GT

nexo

nexo PRO

Klienci      
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd.

+/-

+

+

Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego)

+

+

Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały)

+

+

Seryjny tryb dopisywania klientów

+

+

Wielu opiekunów klienta klienta oraz obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów

+

+

Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem

+

+

Zdefiniowane szablony klientów

+

+

Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient

+

+
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych +/-

+

+
Ewidencjonowanie zainteresowań klienta +/-

+

+
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych  +/-

+

+
Zaawansowane pola własne klientów *

+

Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego +/-

+

+

Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem +

+

+

Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP) +

+/-

+/-

Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG +

Działania

     
Numeracja działań

+

+

Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni

+

+

Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania

+

+
Rejestrowany czas wykonania działań +

+

Komentowanie do wykonywania działań

+

+

Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji

+

+

Tryb seryjny dodawania działań

+

+

Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami

– 

+

+
Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania

+

+

Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość)

+/-

+

+
Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania

+/-

+

+

Oznaczanie stopnia wykonania działań

+/-

+ +
Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych

+/-

+

+

Wystawianie dokumentów na podstawie działań

+/-

+

+

Zaawansowane pola własne działań

*

+
Kalendarz      
Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia

+

+

Zbiorcze operacje na wydarzeniach

+

+

Zasoby      

Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych

+

+

Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami

+

+
Ofertowanie      
Dedykowany dokument Oferta

+

+
Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych

+
Definiowanie terminu obowiązywania ofert

+

+
Definiowanie preferowanych form płatności

+

+

Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów

+

+

Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień

+

+

Automatyczne działania do szans sprzedaży/procesów ofertowych

+

+

Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego

+

+

Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych

+

+

Drukowanie progów cenowych dla asortymentu użytego w ofercie

+

+

Rozbudowane cenniki w ofertach +/-

+

+

Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach

+/-

+

+

Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta

+/-

+

+
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta) +/- +

+

Rozbudowane opisy ofert. Możliwość tworzenia szablonów opisów ofert. Dostępne liczne autoteksty do wykorzystania w opisach

+/-

+

+

Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych

+/-

+

+

Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta

+/-

+

+

Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża)

+/- 

+

+

Zbiorcza realizacja ofert w dokumenty handlowe

+

+

Stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku

– 

+

Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości

+

+

Automatycznie dodawane działania do procesów ofertowych. Możliwość automatycznej zmiany etapu procesu na kolejny, gdy działanie zostanie zakończone sukcesem

+

+

Zlecenia serwisowe      
Numeracja zleceń serwisowych + +
Scenariusze obsługi klienta + +
Automatyczne działania, powiadomienia w formie e-mail oraz SMS + +
Generowanie zleceń serwisowych na podstawie dokumentów sprzedaży + +
Komentowanie do zleceń serwisowych + +
Fabryczne wzorce wydruku przyjęcia i wydania urządzenia serwisowanego + +
Obsługa usług materiałowych +
Szacowanie opłacalności naprawy i zysku dla firmy + +
Widok powiązanych dokumentów, działań, wiadomości e-mail oraz SMS + +
Wystawianie dokumentów na podstawie zleceń serwisowych + +

Zaawansowane pola własne zleceń serwisowych i serwisowanych urządzeń

+

Możliwość wydruku naklejek dla zleceń serwisowych

+

+

Możliwość automatycznego przechodzenia do kolejnych etapów zlecenia serwisowego

+

+

Możliwość ofertowania w zleceniach serwisowych. Akceptacja oferty powoduje przepisanie asortymentu z oferty do zlecenia serwisowego

+ +
Wiązanie faktur VAT zakupu ze zleceniem serwisowym wraz z możliwością przepisania asortymentu z faktury VAT do zlecenia serwisowego + +
Umowy z klientami      
Numeracja umów +
Elektroniczna ewidencja umów w jednym miejscu +
Łatwe tworzenie powtarzalnych umów w oparciu o szablony umów jak również szablony treści umów z dostępnymi licznymi autotekstami +
Umowy mogą być wystawiane na czas nieokreślony i określony. Gdy umowa jest na czas określony można zdecydować, co się stanie, gdy już ten okres minie (automatyczne przedłużenie, zakończenie, zmiana na czas nieokreślony) +
Aneksowanie i przedłużanie +
Możliwość zaangażowania wielu osób w ramach umowy z wymianą informacji za pomocą komentarzy +
Możliwość przypisywania asortymentu jako elementów umowy +
Wbudowane wydruki treści umowy oraz obiektu umowy +
Możliwość tworzenia wielu różnego typu dokumentów handlowych na podstawie umowy +
W ramach umowy możliwość zaplanowania automatycznych, cyklicznie wystawianych dokumentów. Np. raz w miesiącu faktura, która od razu może być wysłana e-mailem i w ślad za e-mailem może być wysłane powiadomienie SMS +
W ramach umowy możliwość zaplanowania wielu akcji automatycznych (wysłanie e-mail, wysłanie SMS-a, wystawianie dokumentów, dopisanie działania) +
Umowy można zawieszać do wybranego terminu, a gdy ten termin nadejdzie, użytkownik zostanie poinformowany o tym powiadomieniem i w prosty sposób może zdecydować o odwieszeniu umowy +
Widok powiązań umowy z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS +

Kreator umożliwiający łatwe, zbiorcze dodawanie wielu umów

+

Klient poczty      
Obsługa protokołu IMAP wraz z funkcją IMAP IDLE

+ +

Możliwość oszczędzania miejsca w bazie danych dzięki przechowywaniu załączników na serwerze pocztowym

+

+

Możliwość ustawienia zakresu czasu dla synchronizowanych wiadomości

+

+

Obsługa hierarchicznych folderów

+

+
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania

+ +
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości

+

+

Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach

+

+

Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowych

+

+

Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy mail powinien mieć załącznik

+/-

+

+

Możliwość podpisywania certyfikatem elektronicznym wiadomości wychodzących

+

+

Zarządzanie uprawnieniami do kont pocztowych (usuwanie, przenoszenie, eksport wiadomości, zarządzanie folderami)

+

+

Możliwość wykorzystania serwisów chmurowych do wysyłania załączników pocztowych

+

+

Wyszukiwanie w treści wiadomości

+

+

Możliwość zaplanowania terminu wysłania wiadomości + +
Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0. + +

Raporty

     

Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe

+

+
Uprawnienia do poszczególnych raportów

+

+
Raporty własne użytkowników +

+
Ogólne      
Biblioteka dokumentów *

+/-

+

Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS

+

+

+

Flagi własne

*

+/-

+

Pola własne *

+

Własne wzorce wydruków +/-

+

Sfera *

+

Uprawnienia użytkowników organizowane w role

+

Wiele widoków w modułach, definiowanie własnych widoków

+/-

+

Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie

+

+
Szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)

+

+
Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)

+

+
Schowek

+

Brudnopis +

Centralki telefoniczne, obsługa komunikatorów

+

Dostosowanie interfejsu do indywidualnych wymagań użytkownika (profile interfejsu)

+

+

Pełny ślad rewizyjny – szczegółowe monitorowanie użytkowników w zakresie dokonywanych zmian na ofertach i zleceniach serwisowych

+